Que   sabes das   costas de Galicia ?

   Seguro que tes ido á praia ou a zonas de rocha na costa

   Pensa  nos sitios onde a costa víase moi recta  e algún outro sitio  onde viches moitos entrantes e saintes .