Que   sabes das   montañas de Galicia ?

Tes viaxado  a algunha delas co colexio ou a familia ? .

Que  recordas da  paisaxe   que    che   chamou a

atención  ?

.